ההיסטוריה של הביטוח – איך הכל התחיל

ההיסטוריה של הביטוח

איך הכל התחיל? מתי היה המבוטח הראשון בעולם ומה האיץ את התהליך. הביטוח נולד מתוך ערכים של ערבות הדדית עוד בטרם התפתחה כלכלת השוק. לא ברור האם שיקולים מוסריים, ציוויים דתיים או מוסכמות חבריות הובילו משפחות או שבטים לסייע אחד לשני במקרה של אסון. דוגמא נוספת לביטוח בעת העתיקה היה אגירת מזון באסם תבואה הנועד […]