ביטוח דירה במודיעין

ביטוח דירה במודיעין

משמעותי שתבינו כי ביטוח דירה במודיעין כולל שני ביטוחים, ביטוח של התכולה ואף ביטוח של המבנה וכל אחד מבינכם עשוי להגיע להחלטה במידה והוא רוצה לרכוש רק ביטוח מבנה או במידה והוא רוצה לרכוש אף ביטוח תכולה.