ביטוח בריאות-האם כדאי לבחור פרטי או ציבורי?

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מטרתו היא להעניק לכם כיסוי בשביל הוצאות בגין מצבים מצערים של כל מיני מחלות או רכישת תרופות, אשר הם לא מכוסים במסגרת של מערכת הבריאות הציבורית, או כאשר תעדיפו לנקוט בדרך של קבלת טיפול פרטי.